ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គោលនយោបាយ “គ្មានហានិភ័យ” របស់ G7 អាចនាំឱ្យមានភាព មិនច្បាស់លាស់ជាច្រើន

ញូវយ៉ក៖ ស្ថាប័ន Brookings របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានរាយការណ៍ថា “De-risking, not de-coupling” ដែលជាគោលការណ៍នៃវិធីសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ចំពោះប្រទេសចិន ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានាពេលថ្មីៗនេះ ដោយក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង៧ (G7) អាចនាំឱ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដ៏ធំ។

 អត្ថបទដែលនិពន្ធដោយលោក Paul Gewirtz បានឲ្យដឹងថា “ការផ្តាច់ចំណង” សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសធំណាមួយពីប្រទេសចិន គឺតែងតែមិនអាចទៅរួច ហើយស្តាប់ទៅដូចជារ៉ាឌីកាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែវាជាពាក្យដែលប្រើជាទូទៅ និងបែកបាក់គ្នានៅក្នុងរង្វង់គោលនយោបាយរបស់ប្រទេសចិន” ។ 

អត្ថបទបានឲ្យដឹងទៀតថា “ពាក្យថាមិនប្រថុយប្រថាន ស្តាប់ទៅគួរសម កាន់តែមធ្យម ធ្វើឱ្យយល់ច្បាស់ ហើយឥឡូវនេះបានបង្កើតការយល់ស្រប ជាសាធារណៈយ៉ាងខ្លាំងលើគោលនយោបាយចិន ក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន”។

តាមពិតទៅ ពាក្យថា “មិនប្រថុយប្រថាន” គឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខ្លាំង ហើយអត្ថន័យរបស់វាមិនច្បាស់លាស់។  ពាក្យនេះប្រាប់យើងតិចតួចណាស់ អំពីគោលនយោបាយចិន។  វិសាលភាពរបស់វាទាំងអស់ គឺអាស្រ័យលើរបៀប ដែលពាក្យនេះត្រូវបានបកស្រាយ នេះបើតាមលោក Gewirtz សាស្រ្តាចារ្យ Potter Stewart នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញនៅសាលាច្បាប់ Yale និងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌល Paul Tsai China នៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ។

អត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា “ពាក្យ និងគោលនយោបាយ ‘ការប្រថុយប្រថាន’ និងគោលនយោបាយចិន បានឲ្យដឹងថា “ទំនងណាស់ ប្រទេសផ្សេងគ្នានឹងបកស្រាយ និងអនុវត្ត ‘de-risking’ ខុសគ្នា បង្កើតភាពខុសគ្នា និងមិនមែនជាការមូលមតិគ្នា – នៅក្នុងប្រទេសខ្លះផលិតវិសាលភាពតិចតួចនៃការបំបែកសេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលស្រដៀងនឹង ‘de-coupling “។  

មានភាពមិនប្រាកដប្រជាជាច្រើន ដែលទាក់ទងនឹងពាក្យបែបនេះ រួមទាំងអ្វីដែល “de” នៅក្នុង “de-risking” មានន័យថា អ្វីដែលចាត់ទុកថាជាហានិភ័យ ដែលពាក់ព័ន្ធ និងរបៀប ដែលហានិភ័យជាក់លាក់មួយត្រូវបានវាយតម្លៃ និងមានតុល្យភាពប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសមួយក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើសកម្មភាពគួរ  ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ប្រឆាំង​នឹង​ប្រទេស​ចិន ហើយ​អ្វី​ដែល​គួរ​ធ្វើ​នោះ វា​ត្រូវ​បាន​កត់​សម្គាល់៕

To Top