ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីថាមពលថ្មី របស់ថៃ មានផែនការ បញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនី

បរទេស៖ លោក ពីរ៉ាប់ផាន សាលីរដ្ឋាវីផាក់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីថាមពលថ្មី របស់ប្រទេសថៃ កំពុងរិះរកវិធីកាត់បន្ថយតម្លៃអគ្គិសនី ស្របតាមការប្រកាស របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ស្រែថា ថាវីស៊ីន ដែលថា ការបញ្ចុះថ្លៃថាមពល គឺជាគោលនយោបាយ សំខាន់របស់គណបក្ស រួមថៃ សាងឆាត ។

យោងតាមសារព័ត៌មាន The Nation ចេញផ្សាយ នៅថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ បានឱ្យដឹងថា ការបញ្ចុះតម្លៃថាមពលនេះ នឹងជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើម នៃការរស់នៅ របស់សាធារណជន។ ថាមពលក៏ជាថ្លៃដើម ផលិតកម្មដ៏សំខាន់សម្រាប់ទំនិញ ប្រើប្រាស់ភាគច្រើន ដូច្នេះតម្លៃថាមពល ដែលសមរម្យ និងយុត្តិធម៌ជាងនេះ នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ស្មើៗគ្នា ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ។

គោលនយោបាយនេះគឺ ជាគោលនយោបាយ ចម្បងមួយ របស់រដ្ឋាភិបាល ហើយនឹងត្រូវបានបង្ហាញ ទៅកាន់សភាតំណាង នៅចុងសប្តាហ៍នេះ។

កត្តាជាច្រើនដែលត្រូវយកមកពិចារណា ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះ ក្នុងចំណោមនោះតម្លៃប្រេង និងអគ្គិសនី ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធាតុផ្សំផ្សេងៗ ដូចជាពន្ធ តម្លៃទីផ្សារ បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាក់កម្ចី និងច្រើនទៀត។ សមាសធាតុមួយចំនួនមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ដូចជាតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិសម្រាប់ផលិតអគ្គិសនី ឬតម្លៃប្រេងឆៅ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្វីដែលអាចគ្រប់គ្រងបានគឺរចនាសម្ព័ន្ធ និងសមាសធាតុដែលបង្កើតតម្លៃថាមពល។ តាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្នែកណាមួយ ដែលអាចកាត់បន្ថយបាន តម្លៃថាមពលសរុបអាច ត្រូវបានបញ្ចុះទៅតាមនោះ។

លើសពីនេះ មានការផ្តោតសំខាន់លើការផ្តល់តម្លៃប្រេង ពិសេសសម្រាប់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួន ដូចជាអ្នកនេសាទ ដែលអាចទិញប្រភេទប្រេងបៃតង ឬ ប្រេងដែលប្រើម្តង ហើយក្នុងតម្លៃទាប។ វាត្រូវបានស្នើថាវិធីសាស្រ្តស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានពង្រីកទៅក្រុមផ្សេងទៀត ដូចជាកសិករ។

ទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយទៀតនៃគោលការណ៍នេះគឺ អនុញ្ញាតឱ្យមានសេរីភាព ក្នុងការស្វែងរកប្រភពប្រេងចម្រាញ់ ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ ចម្រាញ់ដែលមានតម្លៃថ្លៃ ។ ស្ថាប័នផ្នែកឯកជនណាមួយ ដែលអាចទទួលបានថាមពល ដែលមានតម្លៃសមរម្យ គួរតែទទួលបានការគាំទ្រ ពីរដ្ឋាភិបាលពេញលេញ ដើម្បីធានាថាលទ្ធកម្ម មានភាព ងាយស្រួល រហ័ស និងជៀសវាងបទប្បញ្ញត្តិ ដែលមិនចាំបាច់ដែលរារាំង លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ ៕
ប្រែសម្រួលៈ ណៃ តុលា

To Top