ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសចិន ប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះ ឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់ និងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅ

AFP

ប៉េកាំង៖ ប្រទេសចិន ប្រឆាំងដាច់ខាត ចំពោះសកម្មភាពបំបែកខ្លួន “ឯករាជ្យតៃវ៉ាន់” និងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ដោយសន្តិភាព នៃទំនាក់ទំនងឆ្លងច្រកសមុទ្រ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ការងាររបស់ រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ជូន ទៅកាន់សភាជាតិ ដើម្បីពិភាក្សា៕

ប្រែសម្រួល ឈូក បូរ៉ា

To Top