ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រុស្ស៊ី ចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ នាំ​ចេញ​ប្រេងសាំង​ ជា​បណ្ដោះអាសន្ន

Xinhua

ម៉ូស្គូ៖ រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹង នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ប្រទេសរុស្ស៊ី បានសម្រេចចិត្តផ្អាកការហាមឃាត់ លើការនាំចេញប្រេងសាំង ដែលបានណែនាំកាលពីដើមឆ្នាំនេះ។

យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានអនុញ្ញាតឱ្យ ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងឥន្ធនៈនាំចេញ ប្រេងសាំងជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ហើយការហាមឃាត់នឹងនៅតែ មានសម្រាប់រយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា។

រដ្ឋាភិបាលបានពន្យល់ថា ការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសាំង គ្រប់គ្រាន់នៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាដើម្បីការពាររោងចក្រ ចម្រាញ់ប្រេងមួយចំនួនពីការកាត់បន្ថយ សមត្ថភាពចម្រាញ់របស់ពួកគេដោយសារតែ ការស្តុកទុកប្រេងសាំងច្រើនពេក។

ដើម្បីធ្វើឱ្យទីផ្សារមានស្ថេរភាពចំពេល មានការកើនឡើងនៃតម្រូវការក្នុងស្រុក ប្រទេសរុស្ស៊ី បានណែនាំការហាមឃាត់ការ នាំចេញប្រេងសាំងនៅថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ដែលត្រូវបានសន្មត់ថាផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា។

ការហាមប្រាមនេះមិនអនុវត្ត ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង អន្តររដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ រួមទាំងទំនិញរវាងប្រទេសរុស្ស៊ី និងរដ្ឋជាសមាជិកសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ី ក៏ដូចជាប្រេងសាំងដែលមាន បំណងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ៕

ប្រែសម្រួល ឈូក បូរ៉ា

To Top