ព័ត៌មានជាតិ

រលក់រថយន្តនៅចិនក៏ធ្លាក់ចុះ ខណៈទីផ្សារទីក្រុងពេញនិយមបំផុត មានភាពចង្អៀត

ទីក្រុងឡុងដ៏៖ ការលក់រថយន្តនៅប្រទេសចិន បានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាព សេដ្ឋកិច្ចកាន់តែតឹងរឹង និងការផ្លាស់ប្តូរពន្ធ ក៏ដូចជា ការកើនឡើងនៃផ្នែកខ្លះ នៃទីផ្សារក្នុងស្រុកយោងតាមការ ចេញផ្សាយពីគេហ ទំព័រជប៉ុនធូដេ។

ការលក់រថយន្តបានថយចុះ មកនៅត្រឹម ២១,៧ លានគ្រឿងក្នុងរយៈពេល ១២ ខែដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ពោលគឺធ្លាក់ចុះពីចំនួន ២៥,៣ លានគ្រឿងក្នុងរយៈពេល ១២ ខែដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៨ ។ ទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិជាតិ បង្ហាញថា ការលក់ ធ្លាក់ចុះស្របពេលនឹងការបាត់បង់ សន្ទុះនៃសេដ្ឋកិច្ចជាមួយ នឹងសន្ទស្សន៍របស់អ្នក គ្រប់គ្រងការទិញសម្រាប់ និន្នាការផលិតកម្មទាបចាប់តាំង ពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៨ ។

ការលក់ធ្លាក់ចុះគឺជារោគសញ្ញា និងជាកត្តារួមចំណែក ដល់ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ច កាន់តែធំ នៅពេលអតិថិជនកាន់តែប្រយ័ត្នប្រយែង ក្នុងការទិញរបស់ថ្លៃៗ និងអ្នក ផលិតរថយន្តឆ្លើយតប ដោយកាត់បន្ថយទិន្នផល។

ការលក់ក៏ត្រូវបានបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ ដោយការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយពន្ធ។ ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមលើយានយន្ត ដែលមានម៉ាស៊ីនតូចជាងមុន ត្រូវបានកាត់បន្ថយរហូត ដល់ ៥០ ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០១៦/១៧ ដើម្បីជំរុញការទិញ។

ការកើនឡើងនៃអត្រាពន្ធ នៅដើមឆ្នាំ ២០១៨ នេះបានធ្វើឲ្យការលក់យានយន្ត កើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត ២,៧ លាននាក់ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៧ ខណៈអតិថិជន បានប្រញាប់ប្រញាល់ឈាន ដល់ថ្ងៃកំណត់។

តាមរយៈការទាញការលក់ ឲ្យបានច្រើនទោះយ៉ាងណាការផ្លាស់ប្តូរពន្ធ ប្រហែលជារួម ចំណែកដល់ការធ្លាក់ចុះ នៃការលក់នៅឆ្នាំ ២០១៨/១៩ នៅពេលអត្រា ត្រឡប់ទៅរក ភាពធម្មតាវិញ៕

ដោយ៖លី ភីលីព

To Top
×