ព័ត៌មានជាតិ

ឱនភាពថវិកាប្រចាំឆ្នាំ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធំបំផុត ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១២

វ៉ាស៊ីនតោន៖ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក បានបញ្ចប់ ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០១៩ ជាមួយនឹងឱនភាពថវិកាដ៏ធំបំផុតក្នុងរយៈពេល៧ឆ្នាំ ដោយសារ តែការទទួលបានចំណូលពន្ធ ត្រូវបានទូទាត់ដោយការចំណាយខ្ពស់ និងការកើនឡើង នូវការទូទាត់បំណុល យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រជប៉ុនធូដេ។

តួលេខនេះឆ្លុះបញ្ចាំង ពីឆ្នាំថវិកាពេញលេញលើកទី២ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកDonald Trump ។ សាធារណៈរដ្ឋមួយនឹងកើតឡើង នៅពេលប្រទេសនេះ មានមូលដ្ឋានពន្ធគយដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ និងអត្រា គ្មានការងារធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ន ស្ថិតនៅជិតកម្រិតទាប ៥០ ឆ្នាំ។

ឱនភាពថវិកា របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់៩៨៤ ពាន់លានដុល្លារ ដែលស្មើនឹង ៤,៦ ភាគរយ នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ជាតិ។

ឱនភាពឆ្នាំសារពើពន្ធ មុនមានចំនួន ៧៧៩ ពាន់លានដុល្លារ ដោយមានឱនភាព ធៀបនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ៣,៨ភាគរយ ចំណែកវិក័យប័ត្រសរុបកើនឡើង ៤ភាគរយ ប៉ុន្តែចំណូលបានកើនឡើង ៨,២ភាគរយតែប៉ុណ្ណោះ។

ឱនភាពនេះ បានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ ១,៤ ពាន់ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ខណៈរដ្ឋបាល និងសភាអូបាម៉ា បានចាត់វិធានការបន្ទាន់ ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធ ធនាគារ របស់ប្រទេសនេះក្នុងពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ពិភពលោក និងផ្តល់នូវការជំរុញ ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។

ឱនភាពថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម ៥៨៥ ពាន់លានដុល្លារ នៅចុង បញ្ចប់នៃអាណត្តិទី ២ របស់អតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីឆ្នាំ ២០១៦ និងសមាជិកសភា មកពីគណបក្ស សាធារណរដ្ឋក្នុងពេលនោះ បានរិះគន់លោកអូបាម៉ា ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថា មិនបានកាត់បន្ថយវាបន្ថែមទៀតទេ៕

ដោយ៖លី ភីលីព

To Top
×