នយោបាយ

កងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជា ជាង២០០នាក់ ចេញដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្ម នៅអាហ្រ្វិកកណ្ដាល

ភ្នំពេញ :កងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជា ចំនួន២០៤នាក់ ក្នុងនោះមានស្រ្ដី៦នាក់នៅរាត្រី ថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា នេះបានរៀចំចេញដំណើរទៅបំពេញ បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រ អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅអាហ្រ្វិកកណ្ដាល។

To Top