នយោបាយ

Breaking-News: លោក សម រង្ស៊ី មិនត្រូវបាន ឲ្យឡើងយន្តហោះ មកបាងកកទេ

ភ្នំពេញ៖ លោកសម រង្ស៊ី នៅព្រលប់ថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ឲ្យឡើង វាលយន្តហោះ ពីសាលឺកូលយន្តហោះប្រទេសបារាំងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមជេីងយន្តហោះថៃ​ ឈ្មោះ TG931 ឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃ។

លោក សម រង្ស៊ី មិនត្រូវបានឲ្យឡើងយន្តហោះ មកបាំងកកទេ

Posted by Dap_News_Website on Thursday, November 7, 2019
To Top