ព័ត៌មានជាតិ

អ្នករាយការណ៍ពិសេស អ.ស.ប មានក្តីបារម្ភចំពោះការ កើនឡើងនៃ ភាពតានតឹង និងវិធានការបង្ក្រាប នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ អ្នករាយការណ៍ពិសេស របស់អង្គការសហប្រជា ជាតិ( អ.ស.ប ) ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា លោកស្រី ណារ៉ូ ស្មីត បាន បង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការ បង្ក្រាបខាងនយោបាយដែលមាន លក្ខណៈកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ហើយធ្វើការអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល គោរពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុង ការបញ្ចេញមតិ យោបល់ និងការជួបប្រជុំ៕

To Top