ព័ត៌មានជាតិ

សកម្មភាពអាវុធហត្ថ រាជធានីភ្នំពេញ បំពេញបេសកកម្ម តាមគោលដៅ ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ រក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ ក្នុងឱកាស ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

To Top