នយោបាយ

Top Hit: នាយករដ្ឋមន្រ្តី លើកទទួល ទូរស័ព្ទ ពីលេខមួយខ្សែ ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់

ភ្នំពេញ៖ ទោះបីដឹងថា អ្នកហៅចូលទូរសព្ទ មកនោះមិន ដែលស្គាល់ក្ដីសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា ដែលកំពុងថ្លែងសារ ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាន សាងសង់ផ្លូវ៣៤ខ្សែ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានលើកទទួល ឆ្លើយតបជាទៅវិញជាធម្មតា ។

To Top
×