នយោបាយ

លោក សម រង្ស៊ីឲ្យអតីតអ្នកគាំទ្រ ពង្រឹងការតស៊ូដល់ថ្ងៃ១២ធ្នូ

ភ្នំពេញ៖ លោក សម រង្ស៊ី នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩អំពាវនាវឲ្យអតីត អ្នកគាំទ្រក្រោកឡើងពង្រឹង ការតស៊ូដល់ថ្ងៃទី១២ ធ្នូខាងមុខ។

លោក សម រង្ស៊ីឲ្យពង្រឹងការតស៊ូពីថ្ងៃ ១២ វិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃ ១២ ធ្នូ គឺស្របរយៈពេល ឱសាវាទ ដែលសហភាពអឺរ៉ុប ដាក់ មកលើកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលជាស្ថាពរ នូវរាល់ការចោទប្រកាន់ មកលើថ្នាក់ដឹកនាំ និងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ទាំងអស់ ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដំណើរការឡើងវិញ។ នេះបើតាមហ្វេសប៊ុករបស់លោក៕

To Top
×