នយោបាយ

សម រង្ស៊ី នៅតែអះអាងថា កឹម សុខា – សម រង្ស៊ី ជាមួយមនុស្សតែមួយ ខណៈក្រុម កឹម សុខា មិននិយាយដល់ឈ្មោះ សម រង្ស៊ី

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងពេលដែលលោក កឹម សុខា មានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីតុលាការ បិទការស៊ើបសួរ និងមានការជួបអង្គទូតមហាអំណាច ជាបន្តបន្ទាប់នោះ ក្រុមលោក សម រង្ស៊ី នៅតែបង្ហាញរូបថត និងការអះអាងថា កឹម សុខា និងសម រង្ស៊ី ជាមនុស្សតែមួយ ។

នៅលើហ្វេសប៊ុករបស់លោក សម រង្ស៊ី និងអ្នកស្រី មូរ សុខហួរ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ នៅតែបន្តលើកឡើងថា “កឹម សុខា និង សម រង្ស៊ី នៅតែជា មនុស្សតែមួយ ជានិច្ច” ៕

To Top