នយោបាយ

សម្តេចតេជោ​ បញ្ជាក់នៅមុខ ថ្នាក់ដឹកនាំ មកពីពិភពលោកថា កម្ពុជារួបរួមជាតិ ដោយខ្លួនឯង នៅឆ្នាំ១៩៩៨ គ្មានការជួយពីបរទេស

ភ្នំពេញ ៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន បានថ្លែងនៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ មកពីប្រទេសនានា ក្នុងពិភពលោកថា កម្ពុជាបានរួបរួមជាតិ ដោយខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ១៩៩៨ ដោយគ្មានការជួយ ពីបរទេសណាមួយឡើយ ៕

To Top
×