ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមតន្រ្តីអាមេរិក ធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជាហើយ ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនង រវាងប្រជាជនទាំង២ប្រទេស (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមតន្រ្តីអាមេរិក ឈ្មោះ Henhouse Prowlers បានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជា ដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយ នៃកម្មវិធីបេសកជនសិល្បៈ របស់ក្រសួងការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីពង្រឹង និងទាញការចាប់អារម្មណ៍ ទៅលើសារសំខាន់ នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ព្រមទាំងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមក រវាងប្រទេសកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណតម្លៃ និងវប្បធម៌អាមេរិក។

នេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយ របស់ទូតអាមេរិក នាថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩៕

American Bluegrass band Henhouse Prowlers traveled to Cambodia as part of the U.S. State Department’s Arts Envoy program to strengthen and emphasize the importance of people-to-people relationships and mutual understanding between Cambodia and the United States as well as to promote American culture and value. Enjoy the wrap-up video! ក្រុមតន្រ្តីអាមេរិក ឈ្មោះ Henhouse Prowlers បានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជា ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីបេសកជនសិល្បៈរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីពង្រឹង និងទាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ហើយនិងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមក រវាងប្រទេសកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រមទាំងលើកកម្ពស់គុណតម្លៃ និងវប្បធម៌អាមេរិក។ សូមទស្សនាវីដេអូចុងក្រោយ!

Posted by U.S. Embassy Phnom Penh, Cambodia on Tuesday, December 3, 2019
To Top