ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត នៅតំបន់មួយចំនួន​ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តមួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃ៨​ ធ្នូ

ភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ ចាប់ពីទី៥-៨ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កណ្តាល និងព្រៃវែងទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែង៕

To Top