ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជា-រុស្ស៊ីនឹងចុះ MOU លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ វិស័យសិទ្ធិមនុស្ស

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិ មនុស្សកម្ពុជា និងឧត្តមស្នងការសិទ្ធិ មនុស្ស នៃសហព័ន្ធរុស្សី នឹងចុះកិច្ចព្រមព្រាង លើអនុស្សរណៈ យោគយល់គ្នា(MOU) ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស រវាងកម្ពុជា និងសហព័ន្ធរុស្សី នៅរដ្ឋធានីមូស្គូ នាថ្ងៃទី១៨ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខ ៕

To Top