នយោបាយ

សម្តេចតេជោ ៖ សិង្ហបុរី រកទឹកសាបផឹកមិនបានទេ តែដោយសារនយោបាយ ដើរត្រូវទើបក្លាយ ជាអ្នកមាន

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានលើកឡើងថា ប្រទេសសិង្ហបុរីរកទឹកសាបផឹកមិនបានផង ប៉ុន្តែដោយសារ តែការដើរនយោបាយ ត្រូវទើបប្រទេសក្លាយជាអ្នកមាន ចំណែកកម្ពុជាដើរនយោបាយខុស ពីជំនាន់ប៉ុលពត ធ្វើឲ្យមិនសូវរីកចម្រើន៕

To Top
×