នយោបាយ

សម្តេចតេជោ ៖ អ្នកពូកែស្រែក ឲ្យគោរព កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស មិនដឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បែរមុខទៅខាងណាផង

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានថ្លែងថា អ្នកដែលពូកែស្រែក ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា គោរពកិច្ចព្រមព្រៀង សន្តិភាពប៉ារីស ២៣តុលា ឆ្នាំ១៩៩១ គឺពួកគេមិនដឹងថា កិច្ចព្រមពៀងនេះ បែរមុខទៅខាងណាផង ៕

To Top
×