ព័ត៌មានជាតិ

កម្មករនិយោជិតជាស្ត្រី សម្រាលកូន អាចបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម របស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈភ្នាក់ងារ វេរលុយ លីហួរ

ភ្នំពេញ៖ បេឡាជាតិ របបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម របស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់កម្មករនិយោជិត ជាស្រ្តី ក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធ ពេលសម្រាលកូន តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់ លីហួរ វេរលុយចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០៕

To Top
×