នយោបាយ

សម្ដេចតេជោ ប្រកាសជាថ្មីថា ទោះតម្លៃណាក៏ដោយ ត្រូវរក្សា សន្តិភាពឲ្យបាន (វីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជានៅរាត្រីថ្ងៃទី២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩នេះបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថា ទោះបីលះបង់ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ ត្រូវតែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបាន ខណៈកម្ពុជាធ្លាប់បានហែលឆ្លងកាត់ភ្នក់ភ្លើងសង្រ្គាម និងវិនាសសកម្មហួសពីអ្វីដែលអាចទទួលយកបាន។

្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជានៅរាត្រីថ្ងៃទី២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩នេះបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថា ទោះបីលះបង់ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ ត្រូវតែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបាន ខណៈកម្ពុជាធ្លាប់បានហែលឆ្លងកាត់ភ្នក់ភ្លើងសង្រ្គាម និងវិនាសសកម្មហួសពីអ្វីដែលអាចទទួលយកបាន។

្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជានៅរាត្រីថ្ងៃទី២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩នេះបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថា ទោះបីលះបង់ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ ត្រូវតែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបាន ខណៈកម្ពុជាធ្លាប់បានហែលឆ្លងកាត់ភ្នក់ភ្លើងសង្រ្គាម និងវិនាសសកម្មហួសពីអ្វីដែលអាចទទួលយកបាន។

ក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី៨ ក្នុងជុំទី២ នាខេត្តកំពត នៅរាត្រីថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា”កម្ពុជាបានបាត់បង់ជីវិត មនុស្សរាប់លាននាក់មនុស្សពិការកុមារកំព្រាច្រើនណាស់ ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយ។ឆ្នាំ១៩៧៩យើងមានតែបាតដៃទទេដូច្នេះយើងមិនអាច ឲ្យអ្នកណាមួយបំផ្លិចបំផ្លាញយើងបានតទៅទៀតទេ ដោយតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវការពារសន្តិភាពឲ្យបានសិន៕

To Top