ព័ត៌មានជាតិ

Breaking News៖ បាក់រលំអគារ កម្ពស់៧ជាន់ នៅខេត្តកែប សង្កត់កម្មករជាច្រើននាក់ ជាប់នៅខាងក្រោម

ភ្នំពេញ៖ នៅល្ងាចថ្ងៃទី៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ មានករណីបាក់រលំអគារ កម្ពស់៧ជាន់ នៅខេត្តកែប សង្កត់កម្មករជាច្រើននាក់ ជាប់នៅខាងក្រោម ពេលនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរ កំពុងអន្តរាគមន៍ចុះជួយសង្រ្គោះ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×