ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកស្លាប់កេីនឡើង ដល់៣៥នាក់ហេីយ

ភ្នំពេញ៖ បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍រ ហូតមកដល់ម៉ោងជាង១១ព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ មានអ្នកស្លាប់ដោយការបាក់រលំអាគារ កើនឡើង៣៥នាក់ ក្នុងចំណោមរកឃើញ សរុប៥៧នាក់៕

To Top