ព័ត៌មានជាតិ

ប្រតិបត្តិរុករកជនរងគ្រោះ បាក់អាគារនៅកែបបិទបញ្ចប់​ ដោយរកឃើញសរុប ៥៩នាក់ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់ ៣៦នាក់ (វីដេអូ)

ជនរងគ្រោះ៥៩នាក់ ត្រូវបានយកចេញ ពីការបាក់អគារ ក្នុងនោះ អ្នកស្លាប់កេីនដល់ ៣៦នាក់

មកទល់ម៉ោង១១និង៤៥នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី៥ ខែមករា សមត្ថកិច្ចចម្រុះកំពុងបន្តរុករក គ្រាដែល ជនរងគ្រោះ៥៩នាក់ ត្រូវបានយកចេញ ពីការបាក់អគារ ក្នុងនោះ អ្នកស្លាប់កេីនដល់ ៣៦នាក់ហេីយ

Posted by Dap_News_Website on Saturday, January 4, 2020

ភ្នំពេញ៖ ប្រត្តិបត្តិការរុក រកជនរងគ្រោះករណីបាក់រលំអគារត្រូវ បាន បិទបញ្ចប់ ដោយមានជនរងគ្រោះ ៥៩ នាក់ ស្លាប់ ៣៦ នាក់ រងរបួស ២៣ នាក់។

ប្រតិបត្តិការរុករកនិងសង្គ្រោះត្រូវបានបញ្ចប់នៅម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី៥ខែមករានេះ លទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

រកឃេីញសរុប = ៥៩ នាក់ ( ប្រុស ៣៧ , ស្រី ២២ )

  • របួស = ២៣ នាក់ ( ប្រុស ១៥ , ស្រី ៨ )
  • ស្លាប់ = ៣៦ នាក់ ( ប្រុស ២២, ស្រី ១៤ )
    ក្នុងនោះចំនួនរួម ៥៩ នាក់ មានក្មេង ៦ ( ប្រុស ៤ , ស្រី ២ )៕
To Top