ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ទទួលស្គាល់គណបក្សខ្មែរ ស្រឡាញ់ជាតិ របស់អតីតមន្រ្តីក្រុមប្រឆាំង

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០នេះ បានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនូវ គណបក្សខ្មែរ ស្រឡាញ់ជាតិ របស់អតីតមន្រ្តីក្រុមប្រឆាំង ។

សូមរំលឹកថា ក្រុមអតីតមន្រ្តីអតីត គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ កាលពីថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បានដាក់លិខិតជាផ្លូវការ ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីស្នើសុំបង្កើត គណបក្សឈ្មោះថា “ខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិ” មានអក្សរកាត់ហៅថា គ.ខ.ស.ជ ៕

To Top