ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ប្រកាសដាក់ចេញច្បាប់ សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន នឹងចេញនៅឆ្នាំ២០២០

ភ្នំពេញ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ក្នុងជំនួបជាមួយ អ្នកសារព័ត៌មានជាលើកទី៤ នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០បានប្រកាសដាក់ចេញច្បាប់ ទទួលសិទ្ធិព័ត៌មាននឹងលេចចេញជា រូបរាងនៅឆ្នាំ២០២០នេះ ព្រោះច្បាប់បានអូសបន្លាយ៧ឆ្នាំហើយ៕

To Top