ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន ចូលរួមរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងជំនួបជាមួយ អ្នកសារព័ត៌មានជាលើកទី៤ នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន ចូលរួមរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។

ជាថ្មីម្តងទៀតសម្តេចថា អ្នកព័ត៌មានត្រូវផ្សាយព័ត៌មានពិត ជំនួសដោយព័ត៌មានក្លែងក្លាយ។

សម្តេចថា មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការ ការពារសន្តិភាព៕

To Top