ព័ត៌មានជាតិ

ឯកសារអប់រំថ្មី របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក ទាក់ទងជំងឺរលាកសួត ដោយវីរុសកូរ៉ូណា ប្រភេទថ្មី

ភ្នំពេញ ៖ ឯកសារអប់រំថ្មី របស់អង្គការសុខភាព ពិភពលោក (WTO) ទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងជំងឺ រលាកសួតបង្កឡើង ដោយមេរោគកូរ៉ូណា វីរុសប្រភេទថ្មី ។ បើតាមការផ្សព្វផ្សាយ របស់នាយកដ្ឋាន ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង CDC ដកស្រងចេញពីអង្គការ សុខភាពពិភពលោក នារសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន គ្មានឱសថជាក់លាក់ ណាសំរាប់ការបង្ការ ឬព្យាបាលជំងឺរលាកសួត ដោយវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីនេះទេ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិងកំពុងជួយពន្លឿន នូវការស្រាវជ្រាវ និងបង្កើនខិតខំប្រឹងប្រែង ជាមួយដៃគូជាច្រើនលើករណីនេះ៕

To Top
×