ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ៖ ធ្វើអ្វីៗសម្រាប់ប្រយោជន៍ ពលរដ្ឋខ្មែរជាធំ មិនមែនតម្រូវតាមការ ចង់បានរបស់បរទេសទេ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានថ្លែងថា សម្តេចធ្វើអ្វីមួយមិនតម្រូវ តាមការចង់បានរបស់បរទេសណា ដែលធ្វើឲ្យនាំខូចផលប្រយោជន៍កម្ពុជាឡើយ គឺធ្វើអ្វីៗដើម្បីផលប្រយោជន៍ ពលរដ្ឋខ្មែរជាធំប៉ុណ្ណោះ ៕

To Top