ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គិសនីស្វាយរៀង ជូនដំណឹងពីការ រអាក់រអួល ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត ដើម្បីជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារ និង រុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ នៅថ្ងៃទី០១ កុម្ភៈ

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គិសនីស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរអាក់រអួល ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និង រុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និង ទីកន្លែងដូចខាងក្រោម ៖

សូមអានសេចក្តី ជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីស្វាយរៀង ដូចខាងក្រោម

To Top