ព័ត៌មានជាតិ

ប្រធានាធិបតីអាមេរិក អរគុណ ដល់ប្រទេសកម្ពុជា ទទួលយកនាវា Carnival Cruise Westerdam

យោងតាម ផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ របស់ប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋអាមេរិច Donald J. Trump បានបង្ហោះថា “Thank you to the beautiful country of Cambodia for accepting the Carnival Cruise ship Westerdam into your port. The United States will remember your courtesy!”

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

“សូមអរគុណ ដល់ប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាត នៃកម្ពុជា ដែលបានទទួលយកនាវា Carnival Cruise Westerdam ចូលក្នុងកំពង់ផែរបស់អ្នក។  សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងចងចាំ ពីសុជីវធម៌របស់អ្នក!”៕

Thank you to the beautiful country of Cambodia for accepting the Carnival Cruise ship Westerdam into your port. The United States will remember your courtesy!

Posted by Donald J. Trump on Friday, 14 February 2020
To Top