ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរ នៅតែបន្តទាមទារឲ្យ អាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ី ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ លើស្រ្តីវ័យចំណាស់ អាមេរិកម្នាក់ថា ឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា

To Top