ព័ត៌មានជាតិ

អង្គការអន្តរជាតិ ឆ្នេរសមុទ្រស្អាត៖ សម្ដេចតេជោបង្ហាញ ឲ្យពិភពលោកឃើញថា កម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ក្រោយអនុញ្ញាតឲ្យនាវា ទេសចរណ៍ Westerdam ចូលចត

To Top