នយោបាយ

សម្តេចតេជោ ហៅអ្នកទេសចរ នៅលើនាវា Westerdam ថាជាវិបត្តិមនុស្សធម៌ (វីដេអូ)

សម្ដេចតេជោចាត់ទុក បញ្ហាលើនាវាទេសចរ Westerdam ជាវិបត្តិមនុស្សធម៌

សម្ដេចតេជោចាត់ទុក បញ្ហាលើនាវាទេសចរ Westerdam ជាវិបត្តិមនុស្សធម៌https://www.dap-news.com/national/2020/02/18/33975/

Posted by Dap_News_Website on Tuesday, February 18, 2020

ភ្នំពេញ ៖ ដោយសារប្រទេស និងកោះ៦ អត់ទទួលឲ្យនាវា Westerdam ចូលចតនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានហៅអ្នកទេសចរ នៅលើនាវាជាង ២០០០នាក់ថា ជាវិបត្តិមនុស្សធម៌ ដោយសារគ្មាន អ្នកណាជួយពួកគេ ក្រៅពីកម្ពុជា ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×