ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ៖ ទាល់តែថ្ងៃ៣១ កុម្ភៈ ទើបកម្ពុជាឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា (វីដេអូ)

សម្តេចតេជោ ៖ ទាល់តែថ្ងៃ៣១ កុម្ភៈ ទើបកម្ពុជាឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា

សម្តេចតេជោ ៖ ទាល់តែថ្ងៃ៣១ កុម្ភៈ ទើបកម្ពុជាឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាhttps://www.dap-news.com/national/2020/02/18/34001/

Posted by Dap_News_Website on Tuesday, February 18, 2020

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងន័យលេងសើច សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានលើកឡើងថា នៅថ្ងៃ៣១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ទើបកម្ពុជាមានឆ្លងជំងឺកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីនេះ ព្រោះសម្តេចថា តាំងពីផ្ទុះជំងឺនេះមក ពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនទាន់​ មានអ្នកណាឆ្លងនៅឡើយទេ ។

ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោ បានប្រកាសថា មិនតបតទៅជាមួយបុគ្គលណាទេ ដែលពួកគេបាននិយាយក្នុងន័យញុះញង់ អំពីវីរុសកូរ៉ូណា និងEBAជាដើម ដើម្បីឲ្យសម្តេចតបតទៅវិញ ៕

To Top