ព័ត៌មានជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រកាសបញ្ឈប់ ឲ្យបញ្ជូនមន្រ្តីថ្នាក់ជាតិ ទៅដណ្ដើមតំណែង មន្រ្តីថ្នាក់ក្រោមជាតិ (វីដេអូ)

នាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រកាសបញ្ឈប់ឲ្យបញ្ជូនមន្រ្តីថ្នាក់ជាតិ ទៅដណ្ដើមតំណែងមន្រ្តី

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រកាសបញ្ឈប់ ឲ្យបញ្ជូនមន្រ្តីថ្នាក់ជាតិ ទៅដណ្ដើមតំណែង មន្រ្តីថ្នាក់ក្រោមជាតិhttps://www.dap-news.com/national/2020/02/20/34722/

Posted by Dap_News_Website on Thursday, February 20, 2020

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងពិធីបិទសន្និបាត បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា បានប្រកាសបញ្ឈប់ ឲ្យបញ្ជូនមន្រ្តីថ្នាក់ជាតិ ទៅដណ្ដើមតំណែង មន្រ្តីថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ ជាពិសេសរាល់ការដំឡើង ឬផ្លាស់ប្ដូរតំណែងមន្រ្តី ត្រូវរើសមន្រ្តីចេញពីមូលដ្ឋាន ជាជាងបញ្ជូនមន្រ្តីពីក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top