នយោបាយ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី រំលឹកថាមន្រ្តីគឺជាខ្ញុំ បម្រើដ៏ស្មោះត្រង់ របស់ប្រជាជនមិនមែន ជាចៅហ្វាយនាយ របស់ប្រជាជននោះទេ (វីដេអូ)

នាយករដ្ឋមន្រ្តី រំលឹកថាមន្រ្តីគឺជាខ្ញុំ បម្រើដ៏ស្មោះត្រង់ របស់ប្រជាជន

នាយករដ្ឋមន្រ្តី រំលឹកថាមន្រ្តីគឺជាខ្ញុំ បម្រើដ៏ស្មោះត្រង់ របស់ប្រជាជនមិនមែន ជាចៅហ្វាយនាយ របស់ប្រជាជននោះទេhttps://dap-news.com/national/2020/02/25/35599/

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Dap_News_Website នៅ ច័ន្ទ 24 កុម្ភៈ 2020

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងពិធីប្រគល់ សញ្ញាបត្រឲ្យនិស្សិត សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ជិត ៦០០នាក់ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ដាំផ្ញើ ដល់សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ថាមន្រ្តីគឺជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់ របស់ប្រជាជន មិិនមែនជាចៅហ្វាយនាយ របស់ប្រជាជននោះទេ។

To Top