ព័ត៌មានជាតិ

សម្ដេចតេជោ៖ មន្រ្តីត្រូវចេះរត់ រកការងារធ្វើ កុំធ្វើជាមន្រ្តីជើង១០ (វីដេអូ)

សម្ដេចតេជោ៖ មន្រ្តីត្រូវចេះរត់ រកការងារធ្វើ កុំធ្វើជាមន្រ្តីជើង១០

សម្ដេចតេជោ៖ មន្រ្តីត្រូវចេះរត់ រកការងារធ្វើ កុំធ្វើជាមន្រ្តីជើង១០https://dap-news.com/national/2020/02/25/35603/

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Dap_News_Website នៅ ច័ន្ទ 24 កុម្ភៈ 2020

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ ឲ្យនិស្សិតសាលាភូមិន្ទ រដ្ឋបាលជិត ៦០០នាក់ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានណែនាំ ដល់មន្រ្តីរាជការទាំងអស់ ត្រូវចេះរត់រកការងារធ្វើ កុំចាំការងាររត់មករកយើង ជាពិសេសមន្រ្តីទាំងអស់ មិនត្រូវធ្វើជាមន្រ្តីជើង១០នោះទេ ។

To Top