ព័ត៌មានជាតិ

បទអន្តរាគមន៍ របស់តំណាងកម្ពុជាប្រចាំ UN នៅហ្សឺណែវឆ្លើយតបទៅនឹង គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប (ក្រូអាស៊ី) អូស្ត្រាលី និងបារាំង

To Top
×