ព័ត៌មានជាតិ

Breaking News៖ ក្រសួងនឹងបន្ត រកអ្នកដែលប៉ះពាល់ ជាមួយបុរស​ជនជាតិជប៉ុន ឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីបុរសខ្មែរ បានឆ្លងកូវីដ១៩ ពីជនជាតិជប៉ុន ក្រសួងសុខាភិបាល នៅល្ងាចថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានប្រកាសថា មិនព្រងើយកន្តើយ ចំពោះករណីនេះទេ នឹងបន្តរកអ្នកផ្សេងទៀត ដែលប៉ះពាល់ បុរសជនជាតិជប៉ុន។ ពាក់ព័ន្ធអ្នកធ្វើដំណើរ ជាមួយបុរសជនជាតិជប៉ុន ពេលត្រឡប់ ទៅប្រទេសជប៉ុននោះ ក៏បានធ្វើតេស្តរុករកផងដែរ៕

To Top