ព័ត៌មានជាតិ

Breaking News៖ រកឃើញស្រ្តី ជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ មានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ នៅខេត្តកំពង់ចាម

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន បន្ទាន់មួយស្តីពីជំងឺកូវីដ១៩នៅល្ងាចថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថា វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា បានពិនិត្យរកឃើញស្រ្តីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ មានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩នៅខេត្តកំពង់ចាម។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×