នយោបាយ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ផ្ញើសារឲ្យមន្រ្តីទូតបរទេសថា មិនអាចយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះជនបរទេស ហើយចោលប្រជាជនកម្ពុជា ជាង១៦លាននាក់នោះទេ (វីដេអូ)

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ផ្ញើសារឲ្យមន្រ្តីទូតបរទេសថា មិនអាចយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះជនបរទេស

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ផ្ញើសារឲ្យមន្រ្តីទូតបរទេសថា មិនអាចយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះជនបរទេស ហើយចោលប្រជាជនកម្ពុជា ជាង១៦លាននាក់នោះទេhttps://dap-news.com/national/2020/03/14/40909/

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Dap_News_Website នៅ សៅរ៍ 14 មីនា 2020

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៦ នៅ ខេត្តបាត់ដំបងនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០នេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើសារឲ្យមន្រ្តីទូតបរទេសប្រចាំកម្ពុជា ថាសម្ដេចមិនអាចយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះតែជនបរទេស ហើយចោលប្រជាជនកម្ពុជា ជាង១៦លាននាក់នោះទេ។

To Top