ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានី សម្រេចផ្អាក សេវារថយន្តក្រុង និងកាណូត សាធារណៈ ដើម្បីទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាល ជំងឺកូវីដ១៩

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីរួមចំណែក ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ ការចម្លង ការរីករាលដាល មេរោគកូវីដ១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានសម្រេចផ្អាក ការផ្តល់សេវា រថយន្តក្រុង សាធារណៈ (city bus) និងសេវាកាណូតសាធារណៈ (Taxi Boat) ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ស្ថានភាពកូវីដ១៩ បានធូរស្បើយឡើងវិញ។

To Top