ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនាំពាក្យ សាលារាជធានីភ្នំពេញ ច្រានចោល នូវព័ត៌មាន ដែលបានផ្សព្វផ្សាយថានឹងមានការបិទផ្សារ មួយនៅភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ លោក ម៉េត មាសភក្តី អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញ នៅយប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញមុខច្រានចោល នូវការចេញផ្សាយព័ត៌មាន មិនពិតមួយចំនួន ដែលបានផ្សព្វផ្សាយ ថាមានការបិទផ្សារជម្ពូវ័ន ក្រោយមាន មានអ្នកស្លាប់ ដោយជំងឺកូវីដ១៩ ។

To Top