ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល កំពុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី វឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅ ការងារ បន្តរបស់ក្រសួង ការពារជាតិ

ភ្នំពេញ៖អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល បាននិងកំពុងធ្វើសន្និសីទ សារព័ត៌មាន ស្ដីពី “វឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងារបន្តរបស់ ក្រសួងការពារជាតិ”នៅថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នាទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សន្និសីទនេះ មានគោលបំណង បង្ហាញជូនសាធារណជនឲ្យ បានយល់ច្បាស់ ពីសកម្មភាព សមិទ្ធផល និងទិសដៅការងារបន្ដ របស់ក្រសួងការពារជាតិ ក្នុងទិសដៅស្នួល ជំរុញគោលនយោបាយ អភិបាលកិច្ចល្អ ឲ្យកាន់តែមាន ប្រសិទ្ធភាព ឆ្លើយតបទៅ នឹងយុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕ដោយ៖ធី លីថូ

To Top