ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រី​និង​មន្ត្រី​ក្រសួង​ធន​ធាន​ទឹក ប្រកាស បរិច្ចាគប្រាក់ខែ ជូនដល់ គណ:កម្មាធិការ ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ១៩

ភ្នំពេញ ៖ លោក លឹម គានហោ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព្រមទាំងរដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ រហូតដល់ប្រធានការិយាល័យ របស់ក្រសួងសរុបចំនួន ៥៨រូប បានស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនចំនួនពី១ខែ ដល់៦ខែ ជូនគណៈកម្មការជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបទឹកប្រាក់ជិត ៤០០លានរៀល។

ខាងក្រោមនេះ ជាបញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដែលចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ រួមមាន៖

To Top