ព័ត៌មានជាតិ

ប្រពៃណាស់ ក្រុមសប្បុរសជន ខ្មែរជួយខ្មែរ បានចែកថវិកា សម្ភារៈ អង្ករ និងមីក្នុងពេល ចាំបាច់នេះ

ដោយឃើញពីភាពលំបាករបស់ អ្នកខ្វះខាតមួយចំនួន និងដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្លាត់ការ រីករាលដាលនៃជំងឹCOVID-19ក្រុមសប្បុរសជនមួយក្រុមដែល ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ បានចែកជូន ថវិកា ចែលលាងដៃ ទឹកអាកុល ម៉ាស់ មី និងអង្ករដល់កន្លែងមួយចំនួន៖
១. សហគមន៍ហ្គ្រីនបេកអែល
២. បន្ទីពេទ្យបង្អែកស្រុកស្អាង
៣. អ្នករត់ស៊ីក្លូ

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងការចុះចែកនេះផងដែរ បានជួយផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ពីការរក្សាអនាម័យ ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសរបៀបការពារ បង្ការ មេរោគCOVID-19។ មានតែខ្មែរចេះជួយគ្នា និងសាមគ្គីគ្នាទេទើប ខ្មែរខ្លាំងបាន៕

To Top