ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសាធារការ កំណត់ប្រភេទលេខ សម្គាល់យានជំនិះ ជាសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន

ភ្នំពេញ៖ លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានថ្លែងថា ការប្រកាសនេះ មានគោលបំណងគ្រប់គ្រងយាយនជំនិះ ជាសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ ក្រសួង ស្ថាប័ន ដើម្បីធានា សន្ដិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាព និងជាកម្មសិទ្ធិលើយាយនជំនិះ របស់ ក្រសួង ស្ថាប័ន។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងសាធារណការ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ បានពន្យល់ថា ប្រកាសនេះ មានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះ ការចុះបញ្ជីផ្ដល់បណ្ណសម្គាល់ និង ផ្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះ ជាសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន នៅកម្ពុជា ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ដោយ៖ អេង ប៊ូឆេង

To Top