ព័ត៌មានជាតិ

គណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ផ្អាកពិធី រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ដ ដើម្បីទប់ស្កាត់ កូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ ៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានផ្អាកពិធី ជួបជុំដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាក្ខន្ដ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ ជំងឺកូវីដ-១៩។

យោងតាមសេចក្ដី ជម្រាបជូនរបស់ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ បានបញ្ជាក់ ថា «ដោយបញ្ហា កូវីដ-១៩ កំពុងរីករាលដាល ពេញពិភពលោក ដូច្នេះការរៀបចំពិធី ជួបជុំដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ដ ដែលគណបក្ស តាមបណ្ដាថ្នាក់ត្រៀមរៀបចំធ្វើ នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខ ត្រូវផ្អាកធ្វើ ក្នុងឆ្នាំនេះ»៕

To Top