ព័ត៌មានជាតិ

តុលាការ ព្រហ្មទណ្ឌអន្ដរជាតិ ប្រកាសជ្រើសរើស មន្ដ្រី ទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានឲ្យដឹងថា តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្ដរជាតិ (Interntionl Criminal Court-ICC) បានជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្រកាសជ្រើសរើសមន្ដ្រី ទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ នៃតុលាការ ICC នៅ ទីក្រុងឡាអេ ៕

ដោយ ៖ អេង ប៊ូឆេង

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ៖

To Top